Kuvert
 När man öppnar upp det avslöjas ett välkomstpaket
Rityta 8-100.jpg
 En av de tre broschyrerna går igenom vad Sveriges Radios uppdrag innebär
 En broschyr beskriver kanalerna
 En beskriver event, program och medarbetare
 Klistermärken är alltid kul
Rityta 13-100.jpg
 Det här är version två av samma brev. Det trycktes ett år efter det första.
 Den hade en lite annorlunda lösning. Man öppnade upp 4 flikar.
Rityta 17-100.jpg
 Som avslöjade ett brev från Sveriges Radios vd, i övrigt hade den liknande innehåll som från året innan.
 Det här är en biljett och hänvisningen till en ny digitala infoportal. Där den nya medarbetaren kunde läsa mer om Sveriges Radio och lyssna sig fram själv och ta del av innehållet.
prev / next