integritetspolicy

Integritetspolicyn gäller för dig som är kund och leverantör.

 

Personuppgifter som behandlas

Taket behandlar personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer till kunder och leverantörer. Enbart för att kommunicera med kunder och leverantörer.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas och samlas in via bolagens webbsidor, avtal och elektronisk kommunikation är:

Stefan Viterstedt

 

Delning av personuppgifter utanför Taket

Taket kommer inte lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part om det inte krävs för att till exempel hantera fakturor, vid teknisk support och drift av ekonomisystem, eller när vi måste lämna ut uppgifter på begäran enligt lag och myndighetsbeslut. I vissa fall delar vi information med leverantörer om det krävs av ett beställt och överrenskommet projekt. 

Personuppgifter sparas endast så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för, undantaget att inget annat föreskrivs i lag, till exempel bokföringslagen eller diskrimineringslagen.

 

Säkerhet

Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till personuppgifter och skydd finns mot intrång. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Taket i annat fall än de som beskrivs under rubriken ”Delning av personuppgifter utanför Taket”.

 

Rättigheter och kontakt

Om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, få insyn i behandlingen av dina personuppgifter, vill korrigera en personuppgift eller tas bort ur våra system, kontakta oss på stefan.v@taket.info

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Taket förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy vid behov. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. 

 

Senast ändrad: 2018-08-15